Fritt vårt lager
Levererade varor överstigande 8000:-, Fraktfritt
Restorder levereras ej fraktfritt
Minsta grundorder 3000:- vid första leveransen